ייעוץ והפחתת מס רכישה

אני עדים ללא מעט מקרים בהם רוכשי דירות ומוכרי דירות אינם מודעים לסוגי המס השונים החלים עליהם ואינם נערכים בצורה מיטבית להוצאת המס הזו.

מס רכישה משולם כאשר רוכשים נכס מקרקעין/נדל"ן(מס שבח משולם כאשר מוכרים נכס מקרקעין/נדל"ן).

מס הרכישה נקבע על ידי הממשלה מתוך רצון לשלוט על שוק הדירות, להקשות על משקיעים שמעוניינים לרכוש מספר דירות להשקעה שלא תמיד מאוכלסות,ומתוך ניסיון להשפיע על שוק הדירות ועל המחירים בו, ע"י הקטנת הביקושים (ללא הצלחה יש לומר).

המס הזה אינו זהה לכולם: לרוכשי דירה יחידה יש פטור עד תקרה מסוימת, בעוד למשקיעים להם כמה דירות יש מס בשיעור גבוה יותר.

ישנם מספר פרמטרים שונים שבגינם ניתן לקבל הטבות ופטורים מסוימים ונשמח לעמוד לרשותכם במתן ייעוץ מקצועי במטרה לחסוך לכם את נטל המס.

מס רכישה ניתן לצמצם ע"י הסתייעות במקרים רבים בפיצול, בהגדרת רכישת הנכס מבחינת הרוכש, בני הזוג הרוכשים או שותפים עיסקיים, כך שמס הרכישה יופחת משמעותי. לדוגמא, מ-8% לרמה של 3.5% או לביטולו כליל במקרים מסויימים, תוך ניצול הטבות לנכים/עולים חדשים, תושבים חוזרים ועוד.

דילוג לתוכן