הפחתת מס שבח לפני עסקה

על מנת שנוכל להסביר טוב יותר את היתרונות של הפחתת נטל מס השבח – נסביר לפני הכל מהו מס שבח.

מס שבח מחושב כאחוז מסוים מתוך הרווח שנוצר כתוצאה מההפרש בין שווי המכירה של נכס מקרקעין  לשווי כלל ההוצאות בגין רכישת הזכות בנכס.

במרבית המקרים, מס השבח שמחושב לתשלום עלול להגיע למאות אלפי שקלים ולכן חשוב במיוחד להתייעץ עם משרדנו כאשר אתם עומדים לפני מכירת כל נכס מאחר והרבה יותר חסכוני לשלם הרבה פחות מס מאשר לפנות לרשויות המס ולבקש החזרים עבור תשלום ביתר.

ישנם מספר פרמטרים שיכולים להפחית את המס באופן משמעותי:

במכירת דירת מגורים מזכה (זוהי דירה ששימשה בעיקרה למגורים ב80% מתקופת הבעלות או בארבע השנים האחרונות לפני המכירה) .

 • מכירת דירה בשווי של עד 4.5 מיליון ₪, וגם כאשר מתקיים אחד מן התנאים הבאים:
 • הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל וגם הדירה בבעלות המוכר לפחות 18 חודשים וגם שהמוכר לא מכר דירה אחרת בפטור ממס שבח במשך 18 חודשים.

 • הדירה התקבלה בירושה וגם למוריש הייתה רק דירה אחת וגם המוריש היה זכאי לפטור ממס שבח בעצמו וגם הירושה היא מבן זוג או מאב/אם או מבן זוג של אב/אם.

 • הדירה התקבלה בירושה ממוסד ציבורי בתנאים שמפורטים בחוק.

 • פיצול השבח בין בני זוג מתוך מטרה לנצל את ההטבות האישיות של כל אחד מהם.
 • הפסדים כספיים (הוניים/ישנים, הפסדים בבורסה).
 • מציאת הטבות בחישוב הפחת (המוריד את עלות הנכס אך מעלה את המס).
 • הפסדים כספיים (הוניים/ישנים, הפסדים בבורסה).
 • מציאת הטבות בחישוב הפחת (המוריד את עלות הנכס אך מעלה את המס).
 • ריבית משכנתא.
 • אפשרויות הפריסה על פני (עד) ארבע שנים.
 • הפסדים בחו"ל.
 • פטורים (למשל על נכות).
 • פחת (פחת מוריד את עלות הנכס ומגדיל את עלות השבח ולכן מגדיל את תשלום מס השבח. כאן ישנה חשיבות מכרעת במציאת ההטבות בחישוב הפחת: כגון תקופות מסוימות שלא צריך לחשב פחת או במקרים מסוימים שמותר לנישום לא להכניס את הפחת ואז להנות ממס שבח מופחת.
 • הוצאות (על העסקה ועל הרכישה, והוצאות אחזקה מיוחדות) מיוחדות.

ישנם פטורים נוספים ואחרים שגורמים לנטל המס להגיע אף לאפס או לתשלום מופת במיוחד.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בייעוץ מקצועי לפני מכירת כל נכס ונייעץ לכם מהם הפעולות הנכונות ביותר לביצוע כך שתוכלו להפחית את נטל המס.

למה להתייעץ איתנו?

ישנם מספר פרמטרים שבהם ניתן לקזז מתשלום מס השבח מלבד הפטורים שקושרים בנכס עצמו או במוכר עצמו.

אחד מהם הוא האם המוכר הינו בעל עסק עם הפסדים מצטברים. ישנם מקרים שבהם אפשר לקזז את ההפסדים הללו מתשלום המס שבח ואלו פעולות מקצועיות שרואה חשבון ומומחה למס שבח יכול לייעץ.

דילוג לתוכן