סנקציות כלכליות כבדות למעסיקים

במסגרת חוק להגברת האכיפה בנושא זכויות עובדים – מוטלים קנסות כבדים מאוד על מעסיקים אשר מפירים את החוק ולעיתים הקנסות מובילים לסגירת העסק בגלל נטל הקנס.

אי הקפדה על מילוי כל הוראות החוק עלולה לגרור עיצומים כספיים בסך של 5,000 ₪ ועד לסך של 35,000 ₪ בגין הפרה ראשונה ואף בסכום כפול במידה ומדובר בהפרה נמשכת.

חובת מזמין השירות היא לדאוג לתיקון ההפרה של המעביד.

החוק קובע, כי בתנאים מסויימים מזמין שירות של ניקיון, הסעדה או שמירה,  ואבטחה אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במקרה שזכויותיהם הופרו על ידי חברת כוח האדם, חברת הניקיון, חברת השמירה או חברת ההסעדה, באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.

במקרים מסוימים יהא מזמין השירות חשוף לעיצומים כספיים, לתביעה אזרחית ולקנס כספי מכוח אחריותו הפלילית להפרת החוק.

המבצע את הבדיקות חייב להיות בודק שכר מוסמך.

צרו איתנו קשר עוד היום על מנת שנוכל לתת לכם את הליווי והמענה המקצועי ביותר כדי להגן עליכם מקנסות כבדים ואישום פלילי.

דילוג לתוכן