חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012.

מטרת החוק היא לדאוג לאכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים בענפים הבאים באמצעות קבלני כוח אדם ע”י בודק שכר מוסמך:

  • עובדי ניקיון
  • עובדי שמירה ואבטחה
  • ועובדי הסעדה (קייטרינג)

 

חשוב להבין את המשמעות של החוק: לראשונה האחריות לא חלה רק על המעביד הישיר (חברת הקבלן שמעסיקה את העובדים בפועל ) אלא גם על מזמין השירות.

חובת המעביד היא לדאוג להקפדה על רשימת החוקים והתקנות שפורסמו במסגרת החוק, מדובר ברשימה מקיפה ביותר והיא כוללת אכיפה של תנאי העסקה והזכויות שמגעים לכל עובד ובן השאר:

בתאריך 31.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה.

על פי החוק להגברת האכיפה, הוקם המנגנון של בודקי שכר מוסמכים. הכוונה לבודקים, שיקבלו הכרה והסמכה של משרד העבודה, ותפקידם לשמש מנגנון בקרה ופיקוח על זכויות עובדים, על פי מסמכים ובדיקות תקופתיות בשטח אצל המעסיקים.

בנוסף, בדיקות של בודק שכר מוסמך על פי החוק עשויות לשמש הגנה טובה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב (בנוסף להתקיימותם של תנאים נוספים).

כמו כן, מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה. מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי להנות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך.

כאשר מעסיק מבקש הפחתה בעיצום הכספי בשל היקף מחזור עסקאות, עליו להמציא אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

חשוב לדעת !

ישנה חשיבות מכרעת במידה ואתם עסק שמעסקים עובדים בתחומי הניקיון, שמירה ואבטחה, והסעדה לעבוד עם ליווי צמוד של בודק שכר מוסמך ואף חשוב יותר במידה ואתם גוף שמזמין את העבודה אצל קבלן שמעסיק את העובדים הללו מאחר והאחריות הפלילית היא גם שלכם.

צרו איתנו קשר עוד היום על מנת שתוכלו להיות מוגנים מקנסות כבדים.

 

דילוג לתוכן