הפחתת קנסות

מעסיק אשר קיבל עיצומים כספיים ראשי להגיש בקשה לביטול או הפחתה של העיצום הכספי רק לאחר שהוא מגיש תצהיר שהליקויים שבגינם קיבל עיצום כספי טופלו במלואם והוא מצרף מסמכים ואסמכתאות שתומכות בבקשה כולל תצהיר של רואה החשבון או בודק השכר שאכן הליקויים טופלו.

יש לקחת בחשבון שהפחתת העיצום יכולה להיות מעל 50% מסכום העיצום הכספי שמוטל בגין הפרה מסוימת ועד לסכום המלא של העיצומים הכספיים.

אנו ממליצים לא להגיע למצב שאתם נמצאים תחת עיצומים כספיים אלא ממליצים לכם לפנות אלינו לקבל שירות וייעוץ מקצועי אשר יחסוך לכם בעתיד אלפי שקלים עד עשרות אלפי שקלים תשלום של קנסות מיותרים.

דילוג לתוכן