בודק שכר

בעל עסק,

היום יותר מתמיד אתה חייב בודק שכר לצידך.

גם אם הינך המעסיק הישיר של העובדים או אתה מזמין השירות – אתה נמצא בסכנת קבלת קנסות כבדים.

משרד הכלכלה מטיל קנסות כבדים מאוד על מעסיקים שהפרו את זכויות העובדים והקנסות הללו עלולות להגיע למאות אלפי שקלים לכל מעסיק.

בדיקות של בודק שכר מוסמך על פי החוק עשויות לשמש הגנה טובה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב (בנוסף להתקיימותם של תנאים נוספים).

כמו כן, מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה. מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי להנות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך.

כאשר מעסיק מבקש הפחתה בעיצום הכספי בשל היקף מחזור עסקאות, עליו להמציא אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012. מטרת החוק היא לדאוג לאכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים בענפים הבאים באמצעות קבלני כוח אדם ע”י בודק שכר מוסמך:

סנקציות כלכליות כבדות למעסיקים

במסגרת חוק להגברת האכיפה בנושא זכויות עובדים – מוטלים קנסות כבדים מאוד על מעסיקים אשר מפירים את החוק. אנו ניתן את הליווי והמענה המקצועי ביותר כדי להגן עליכם מקנסות כבדים ואישום פלילי.

ביקורת משרד הכלכלה/עבודה

מפקחי משרד הכלכלה רשאים להיכנס לכל עסק ולערוך בו ביקורת והטיל קנסות...חשוב לדעת – הקנסות מוטלים לעיתים באופן מיידי בבית העסק!חשוב מאוד להיות מלווים על ידי בודק שכר מוסמך!

הפחתת קנסות

אנו ממליצים לא להגיע למצב שאתם נמצאים תחת עיצומים כספיים אלא ממליצים לכם לפנות אלינו לקבל שירות וייעוץ מקצועי, אשר יחסוך לכם בעתיד אלפי שקלים ...של קנסות מיותרים.

בשנת 2018 משרד העבודה הטיל:

כ- 0 מיליון ש"ח
בקנסות
כ- 0
התראות מנהליות
כ- 0
כתבי אישום
כ- 0
גזרי דין

אם כבר קיבלת קנסות כבדים, צור איתנו קשר עוד היום על מנת שנוכל לסייע מיידית בהפחתת הקנסות

דילוג לתוכן